Main Page | Namespace List | Class Hierarchy | Class List | File List | Class Members | File Members | Related Pages

Saphyre2 Requeriments

Extensibilitat

Es vol una plataforma oberta per implementar-hi mètodes de simulació i experimentar amb ells. Per tant, ha de ser fàcil afegir i canviar parts del sistema.

Facilitat d'integració amb les aplicacions

Eficiència


Generated on Tue Aug 10 15:58:31 2004 for Saphyre2 by doxygen 1.3.5