Main Page | Namespace List | Class Hierarchy | Class List | File List | Class Members | File Members | Related Pages

Saphyre2 Objects

Entitats (abstractes) de Saphyre2

Unimplemented Entities

S2::Universe

EXPERIENCED GOD REQUIRED... CANDIDATES SEND CV

Funcionalitats:

S2::Connector

VEURE SAPHYRE I Projecte.ps

S2::Constraint

! VEURE SAPHYRE I Projecte.ps

S2::Partition

Conjunt d'objectes que estant interactuant en un moment determinat. És la unitat mínima que tracten els solvers de restriccions.

El seu contingut pot canviar en qualsevol pas de la simulació. NO cal que pugui canviar en qualsevol moment del codi, només en algun punt determinat de cada pas de simulació (principi o final suposo) ...i si no, sempre es pot tenir una llista de canvis i fer-los de forma síncrona en el punt concret on es vulgui)

==> MILLOR que tenir una entitat "Partition", pensant-hi més, la partició només té sentit en els Solvers, no fora d'ells, per tant haurien de ser els Solvers que puguin aprofitar el particionament del món els que guardin internament aquesta partició... Això és el que fa el ConstraintSolverFactorized (hauria de ser Partitioned no?) a Saphyre, de fet...

==> PER TANT, el que cal és facilitar la construcció i actualització de particions en els Solvers, NO pas manteir-les des del Kernel!

=> Solver, internament ha de poder consultar els objs del System associat i en principi NO cal que guardi la llista d'objectes... el que si que ha de guardar internament són dades propies com les Partitions, les matrius del sistema, etc...

=> Usar alguna llibreria de grafs o crear-la ad-hoc (mínima!!)

S2::Kernel

Nucli de Saphyre2. Representa el conjunt de S2_System que la llibreria tracta.

Responsabilitats:

Moduls

S2_Math

Funcionalitats:

ESTIC Dubtant sobre si fer servir mètodes que usin tipus interns (SetPos( P3D p )) o bé seqüències de floats com a paràmetres (SetPos(x,y,z))

S2_Debug

Funcionalitats:

S2_Core

blablabla...
Generated on Tue Aug 10 15:58:31 2004 for Saphyre2 by doxygen 1.3.5